30

اطلاعات جمعیتی

بر اساس آمار خانه بهداشت روستاي جوشان درسال 1391 از کل جمعيت 456 روستاي جوشان تعداد 71 نفر (15.1 درصد) درگروه سني 0-14 ساله، 348 نفر (76.42 درصد) در گروه سني 15-64 ساله و 37 نفر (8.1 درصد) در گروه سني 65 ساله و بيشتر قرار داشته اند. همانطور که آمار نشان مي دهد جمعيت 15-64 ساله روستا بيش از 70 درصد جمعيت کل روستا بوده، بنابراين روستا داراي جمعيت فعال بالا در زمينه اقتصادي مي باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × 2 =