30

آب و هوا

بر اساس ايستگاه سينوپتيک پل کله، بطور کلي تيپ اقليمي منطقه در زمره اقليم نيمه بياباني سرد قرار مي گيرد که داراي زمستانهاي نسبتاً سرد و تابستانهاي معتدل مي باشد. بدين ترتيب با توجه به آمار 13 ساله منطقه ميانگين حداکثر دما در تير ماه 33/48 درجه سانتيگراد و ميانگين حداقل دما در دي ماه 4/3 -درجه سانتيگراد مي باشد، به عبارتي اختلاف ميانگين دما 39/18 درجه سانتي گراد است. همچنين حداکثر مطلق درجه حرارت مربوط به تيرماه 39/98 و حداقل مطلق درجه حرارت 10/43 - مربوط به دي ماه مي باشد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 + دو =