30

اماکن مذهبی

 

مشخصات اماکن مذهبی روستا
تصویر نام مرکز
نام مدیر شماره تماس ساعات کاری
  مسجد جامع قدیمی جوشان      
  مسجد حضرت امیرالمومنین (ع)      
گلزار شهدای جوشان